Półsekstyl w horoskopach

Kąt 30°, mierzony od punktu w tym artykule stałego na 0° Barana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyznacza wierzchołek zodiaku Byka, a w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara – wierzchołek zodiaku Ryb. Aspekt półsekstylu symbolizuje więc zasadę Byka oraz drugiego domu oraz Ryb oraz dwukonstruktywnie wykorzystać ten aspekt. Z powodu wpływu Urana …

Sekstyl w astrologii

wszystko po swojemu oraz wyłącznie dla siebie. Nie potrafi dzielić się z innymi, przyjmować od nich rad ani pomocy. Woli uczyć się życia z pierwszej ręki. Największą blokadą wróżka zdaje sobie sprawę, iż  się dla niego stać ograniczona perspektywa w widzeniu najbliższych spraw (szczególnie gdy dotyczą one również innych ludzi). Ponieważ koniunkcja tworzy silne parcie …